Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

Nyheter

2013/01/30

IronFox 1.3 Released

IronFox 1.3 was released today to support MacOSX 10.8 aka Mountain Lion. This version is heavily changed compared to earlier releases. It have a much more restrictive and stripped down sandbox enabled by default. No flash in default install, but can be enabled at your own risk.

2011/08/31

IronFox 1.1 Released

IronFox 1.1 was released today to support MacOSX 10.7 aka Lion.

2011/03/22

IronFox 1.0 Released

IronFox 1.0 is realeased today with support for firefox4. FF4 have a new plugin archictecture, so older version will not work with flash, java or other plugin content.

Employees injured in car crash, ROMAB currently in temporary hiatus during january 2014

Dear friends of ROMAB,

Due to unfortunate circumstances, all ROMAB employees were involved in a serious car crash during the holiday season on the freeway going to the CCC computer security conference that we have traditionally been visiting for many years. All ROMAB personnel are all alive, but with some fractures, bruisers and other injuries. Others traveling with us are unfortunately still hospitalized, and even worse, one of the persons stopping their car to help us was killed in the second crash, where another car hit our car. Our thoughts are with them and their loved ones!

January will be a month where we will recover and slowly regain physical and mental strength to work again. And January will be a month with very very limited access to mail, phone, computers, etc.

We would like to extend our most deepest and gratest gratitude to all the amazing persons helping us out at the accident scene, the ambulance and hospital personnel as well as all our extraordinary families, friends, clients and others that have helped and supported us, and still do!, during this hard time.

From firsthand experience, we already know that this new year starts alot better than the old one ended. And we plan to keep it that way!

See you all soon and - drive safely,

Andreas, Tobias and Robert

ROMABs IronSuite nominerad till pris

Vi är glada att våra ansträngningar har uppmärksammats på lite oväntade ställen. Vi blev kontaktade av SecurityAwards som meddelade att vår IronSuite-samling av gratis säkerhetsprogram hade blivit nominerade till SecurityAwards i kategorin "Årets IT-säkerhetslösning". Kul och hedrande tycker vi!

Konsultföretag med fokus på information- och IT-säkerhet samt avancerade IT-lösningar

Vi är ett litet konsultbolag. Det gör att vi måste jobba lite hårdare för att kunna synas i konkurrensen. Vår vision är att världen behöver bättre, säkrare och mer kvalitativa IT-system. Genom vår passion för teknik och IT anstränger vi oss extra för att nå, om än så litet närmare, visionen.

Vi är oberoende konsulter. Vi har valt att inte sälja produkter eller vara partner till företag för att bättre kunna tjäna vära klienter - genom att garantera att vi arbetar med deras bästa för ögonen.

Tillsammans med klienter har vi jobbat med de flesta typer av IT-miljöer och har erfarenheter frän många olika produkter. Vi har en lång tradition att jobba med lösningar baserade på öppen källkod och gör kundanpassade säkerhetslösningar.

Våra konsultkunder inkluderar bla. finansiella institutioner, stora företag samt myndigheter och statliga företag. Våra anställda är flitigt anlitade talare på konferanser, seminarier och i olika facksammanhang. Vi håller ofta kurser och seminarier om nät- och datasäkerhet.

I vår labmiljö hjälper vi kunder att testa och att verifiera olika datamiljöer och konfigurationer för problem, oftast säkerhetsrelaterade sådanna.

Vår verksamhet

Som konsultföretag har vi specialiserat oss på praktisk dator- och nätsäkerhet samt strategiska informationssäkerhetsfrågor. Det innebär därmed att vi kan mycket om många saker.

Vi är experter innom bla följande områden:
- Säkerhetsstrategier och säkerhetsarkitekturer
- Datorsäkerhets- och nätverksäkerhetsdesign
- Säkerhetsanalyser, tekniska revisioner och tester med fokus på säkerhet
- Riskanalyser, attackträdsanalys, hotinventeringar, etc
- Säker mjukvaruutveckling och design
- System- och kodgranskning
- Säker system- och nätadministration
- Incidenthantering, interna utredningar och forensisk analys
- Stöd, kravställare, granskare, testning i samband med upphandling eller utvärdering
- Mentorskap och kompetensutveckling samt olika typer av schemalagda eller nischade utbildningar

Kontaktinformation

Robert Malmgren AB
Besöksadress: Upplandsgatan 88
Fakturaadress:Rörstrandsgatan 30A EP
113 40 STOCKHOLM

Individuell kontakt här